Het nieuwe perspectief op organisaties voor

"De Knowledge Scorecard biedt inzicht in de kennisvitaliteit van een onderneming, zoals een boekhouding inzicht biedt in de financiële gezondheid."

Bij het nemen van besluiten, het geven van advies of het beoordelen van bedrijven gebruiken we graag cijfers, financiële cijfers. Ze geven een indruk van de prestaties en hoe de organisatie er voor staat.

Het is echter een terugblik en slechts de 'top van de ijsberg'. Een bedrijf beschikt over nog meer soorten kapitaal. Waardevolle inbreng die nodig is voor een gezonde onderneming, nu en in de toekomst.

Een vorm van kapitaal waarmee een bedrijf waarde levert en zich onderscheidt, is kennis. Met de introductie van de Knowledge Scorecard kunnen een bedrijf en zijn betrokkenen vanaf nu ook over dit kapitaal, kenniskapitaal, communiceren.

Maak kennis met de Knowledge Scorecard

De Knowledge Scorecard is de eerste gebruiksvriendelijke oplossing ooit voor het evalueren en waarderen van kenniskapitaal van organisaties.

Door risico's, kansen en oplossingen in kaart te brengen, ondersteunt de Knowledge Scorecard, snel, slim en eenvoudig bij het versterken van de organisatie, het verlenen van onderscheidend advies en het uitvoeren van een betrouwbare due diligence.

Doelgroepen

Organisaties

"Toekomstbestendig ondernemen"

Directie, management en medewerkers zetten de Knowledge Scorecard in om relevante kennis te behouden, talent te faciliteren, succesvol te innoveren, nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en waarde aan te tonen.

Accountants

"Vergroten van meerwaarde"

Accountants breiden met de Knowledge Scorecard hun expertise uit en komen tegemoet aan de toenemende eisen van klanten ten aanzien van advies en verslaglegging over niet-financile informatie.

Financiers

"Meer succesvolle financieringen"

Met de Knowledge Scorecard kunnen financiers aanvragen met meer zekerheid beoordelen dankzij inzicht in de potentie en de risico's van het kenniskapitaal van aanvragers tijdens de due dilligence.

Unieke features

1. Overzicht en inzicht

Creëer snel en eenvoudig overzichten met relevante informatie over doelstellingen, cruciale kennis en experts.

2. Keuze uit oplossingen

Ga direct over tot actie met helder advies over oplossingen, inclusief impact en investering.

3. KPI's & benchmark

Deel en beoordeel de toekomstbestendigheid van de organisatie met representatieve indicatoren en vergelijk met branchegenoten.

Oprichters

Maurice Nijssen

Frank Harmsen

Paul Iske

Stan Dieteren

Informatie & contact

Knowtice is opgericht om organisaties en betrokkenen te helpen bij het communiceren over kenniskapitaal. Kennis wordt ontzettend belangrijk gevonden, maar er wordt nog nauwelijks systematisch een overzicht gemaakt van de kennis in organisaties. Kennis wordt daardoor onvoldoende onderhouden, beperkt benut en niet goed gewaardeerd. Dat is zonde en zorgt onnodig voor problemen. De initiatiefnemers stellen Knowtice en haar klanten in staat om dit op te lossen.

Wat is kenniskapitaal?

Kenniskapitaal is de kennis die van belang is of kan zijn voor een persoon of organisatie. Het gaat om informatie, ideeën en inzichten die iemand in staat stellen om bijvoorbeeld klanten te helpen, opdrachten uit te voeren, nieuwe klanten te werven en producten & diensten te ontwikkelen.

Hoe werkt de Knowledge Scorecard?

De Knowledge Scorecard is online software (SAAS oplossing) die onder andere uit vragenlijsten bestaat. De antwoorden op vragen van directie & management en medewerkers worden aangevuld met informatie uit documentatie zoals CV's en procesbeschrijvingen. Deze data worden in een raamwerk geplot en geanalyseerd. Op basis hiervan toont de software dashboards die aansluiten bij de informatiebehoeftes van de verschillende doelgroepen.

Hoe vaak moet ik de Knowledge Scorecard invullen?

De Knowledge Scorecard kan op elk willekeurig moment worden ingevuld en bijgewerkt, bijvoorbeeld voor een financieringsaanvraag of een grote verandering in de organisatie. In de reguliere bedrijfsvoering wordt de Knowledge Scorecard doorgaans een keer per kwartaal bijgewerkt. Het invullen van de vragenlijsten varieert tussen de 10 en 40 minuten.

Wat kost de Knowledge Scorecard?

De licentiekosten van de Knowledge Scorecard bestaan uit een vast bedrag per jaar plus een vast bedrag per gebruiker per jaar. Neem contact met ons op voor een offerte die past bij uw situatie (e-mail) of laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.

Wie zijn de partijen achter Knowtice?

Knowtice is ontstaan dankzij een samenwerking tussen PNA en KnocoM. Het Knowtice team kan daardoor bouwen op de uitgebreide ervaring van deze organisaties en hun succesvolle ondernemers. PNA helpt organisaties met het tegengaan van kennisverspilling en levert oplossingen voor het voldoen aan wet- en regelgeving. PNA bedient grote, nationale en internationale organisaties zoals ABN AMRO, ADP, Belastingdienst en ESA met consultancy, opleidingen en software. PNA werkt daarnaast actief mee aan wereldstandaarden op haar vakgebied. KnocoM is de onderneming van Paul Iske, hoogleraar Open Innovation Business Venturing aan de Universiteit Maastricht. Paul beheerst het opzetten van succesvolle initiatieven voor kennismanagement en innovatie o.a. vanuit zijn voormalige functies binnen Shell en ABN AMRO, als Chief Dialogues Officer. Paul is een graag geziene spreker en consultant in binnen- en buitenland.